Vietnamese / English

Exhibition
Home Exhibition Detail information

H́nh ảnh Cảnh sát biển

The images below are gathered from various sources. A glance at these images will help us understand VPA's history through the usage of shoulder straps and collar tabs. The following images illustrate soldiers, officers of the Marine Polices Corps in VPA - a relatively young force in VPA.

v

v

 
 Chuẩn bị trước lúc lên đường làm nhiệm vụ tuần tra.


 
Bắt đầu xuất bến đi tuần tra.


 
 Kiểm tra, kiểm soát từ xa.


 
Luôn sẵn sàng chiến đấu cao.


 
 Thượng úy Lê Văn Quế - Thuyền trưởng tàu Cảnh sát biển 2008, Hải đội 1, Cảnh sát biển Vùng 1 (người đầu tiên) đă có gần 50 chuyến đi tuần tra với hàng chục ngàn hải lư an toàn.


 
Kiểm tra hành chính tàu thuyền hoạt động trên biển.

 
  Ghi lại các h́nh ảnh tàu thuyền hoạt động trên biển làm tư liệu.

v


Copyright © Collector Tran Vuong Viet